Vi erbjuder utbildningar för heta arbeten!

Om heta arbeten

Heta Arbeten® är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallar vi Heta Arbeten®.
Heta Arbeten® finns i en mängd branscher. Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några stycken. De som utför Heta Arbeten® kallas hetarbetare.  Innan Heta Arbeten® kan utföras måste tre funktioner finnas bemannade. Tillståndsansvarig, brandvakt och hetarbetare. En tillståndsansvarig är den som ger hetarbetaren skriftligt tillstånd att utföra arbetet. Om en tillståndsansvarig ger tillstånd återkommande krävs ett giltigt certifikat. Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår, även brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat. Slutligen då hetarbetaren, den som utför själva arbetsuppgiften. För att få utföra Heta Arbeten® krävs ett giltigt certifikat.

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten® skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Certifikat

Efter avslutad utbildning med godkänt resultat utfärdas certifikat som är giltigt i fem år.

Testet utförs på en dator, i en smartphone eller på en surfplatta som deltagaren tar med sig till utbildningstillfället. Provet består av 16 frågor som besvaras genom att man utifrån tre svarsalternativ väljer det korrekta alternativet. Efter avslutat test får kursdeltagaren omedelbar respons på om testet är godkänt eller inte. Ett icke godkänt test ger möjligheten att göra om testet från början.

Ett godkänt test innebär då att kursdeltagaren är certifierad hetarbetare, brandvakt och tillståndsansvarig och får i och med det se en bild på sitt certifikat. Samma bild skickas automatiskt till prägling och det fysiska certifikatet skickas till kursdeltagaren inom sju arbetsdagar.

Välkommen på utbildning!

Certifiera dig för heta arbeten med LTP Säkerhetsteknik!

Pris för utbildning inklusive certifiering: 3.499:- per kursdeltagare (max 20st per utbildningstillfälle), då ingår komplett utbildning, lunch, kaffe/macka, praktisk utbildning/släckövning samt böcker.

Utbildningen tar ungefär en arbetsdag (Ca. 6-8 timmar).

Förutsättningar

Utbildning sker på plats hos dig som kund och minsta antal deltagare är 10 stycken.
Plats utomhus och lokal inomhus, dator/telefon samt projektor/skärm med högtalare.

LTP Säkerhetsteknik AB agerar i egenskap av certifierad arrangör och vi tar med släckare, gasolfat för förbränning samt vattendunk och tändare (för praktisk övning).

För att boka utbildning, ta kontakt med utbildare eller samordnare.

Kontaktpersoner

Ansvarig utbildare
Adam Liljehammar

Telefon: 08-41088416
E-post: adam.liljehammar@ltpab.se

Utbildningssamordnare
Lina Edenå

Telefon: 08-12019180
E-post: lina.edena@ltpab.se

Heta arbeten

Våra tjänster

Tjänster inom brand

Vår arbetsprocess

Partners brand