Talat utrymningslarm leder oss i händelse av fara.

Talat utrymningslarm

Ett talat utrymningslarm vägleder oss när faran uppstått.
Som komplement till ett vanligt utrymningslarm så kan ett talat utrymningslarm tala om för oss vart vi ska gå och hur vi ska bete oss under tiden.
Detta gör att risken för panik minskar, utrymning sker strukturerat och således att tiden för utrymning minskas. På så sätt sparar vi dyrbar tid som bidrar till att rädda liv.

LTP Säkerhetseknik levererar talat utrymningslarm enligt de riktlinjer som beskrivs i SBF 502:1 för att säkerställa driftsäkerhet och funktionalitet.

Kontaktperson

Stefan Blomberg
Ansvarig Talat utrymningslarm

Tel 08-120 191 82
E-post stefan.blomberg@ltpab.se

Våra tjänster

Tjänster inom brand

Vår arbetsprocess

Partners brand